INSIGHTS

Insights

Grip op klanten en hen met excellente service en een passend dienstenpakket dienen is een uitdaging voor veel organisaties. Het begint met inzicht in wat klanten willen, wat zij verwachten en wat zij van jouw organisatie vinden. TrendCult biedt een spectrum aan mogelijkheden aan om inzichten te verzamelen en deze door te vertalen naar een actiegerichte aanpak. Ook medewerkers staan centraal: zij zijn de ruggengraat van je organisatie. Een enthousiaste medewerker zorgt voor enthousiaste klanten en dat kan alleen wanneer je echt weet wat er onder medewerkers leeft.

 

Design thinking

 

TrendCult werkt volgens de design thinking aanpak: Eerst de vraag doorgronden om vervolgens te werken aan de oplossing. Dit gebeurt in korte stappen met elke keer een beslismoment. Een scala aan kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden wordt ingezet om tot resultaten te komen.


Image

Toolkit

Focusgroepen

Interviews

Enquêtes

Workshops

Presentaties

Strategiesessies

Diensten

Concept insights

Co-creatie is een de pijler van deze tijd. Klant en merk krijgen een hechtere relatie en creëren een band. Nieuwe producten of diensten voorleggen aan je trouwe ambassadeurs of juist nog onwetende klanten kan erg zinvol zijn. Concept testing, al dan niet binnen een community, is de uitkomst.

Customer journey

Door de klantreis inzichtelijk te maken, leer je de klant beter kennen en het klantcontact optimaliseren. De klantreis, ofwel customer journey, geeft inzicht in de reis die de klant met jouw organisatie aflegt en de ervaringen en verwachtingen die de klant met jouw organisatie heeft. Zoom in op een specifiek proces of juist organisatiebreed met als doel klantgericht ondernemen en acteren. De touchpoints waar je op kan excelleren bieden houvast. Gecombineerd met de NPS, CES of andere relevante metrics. TrendCult brengt samen met jou de klantreis in kaart en meet deze op relevante touchpoints door.

Medewerker empowerment

Wanneer een organisatie groeit, krijgt ze met veel uitdagingen te maken. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat jouw organisatie de aangenomen medewerkers blijft boeien en binden? TrendCult brengt op een unieke manier de organisatiedynamiek in kaart. Een methode die veel verder gaat dan het aloude medewerkertevredenheidsonderzoek.
Meer weten? Download onze whitepaper.


Behoefte- en activatieonderzoek

Behoeften van klanten en niet-klanten blijven vaak onder de radar. TrendCult haalt klantbehoeften en verwachtingen boven tafel en brengt in kaart hoe loyaal ze zijn en of ze de intentie hebben om klant te blijven. Daarnaast wordt onderzoek onder niet-klanten ingezet als marketingmiddel om hen (opnieuw) te activeren. Hoe we dat doen, leest u in onze whitepaper.

Wat klanten zeggen

ImageImage
Carmen Hogg - Agency REALFAKESHOES

Samen met Evelien heb ik voor This Memento een mooi onderzoek mogen doen over eindgebruikers van werkkleding en de certificering ervan. We hebben interviews afgenomen, respondenten geobserveerd terwijl zijn aan het werk waren en bepaalde handelingen vastgelegd op beeld. Het was fijn om met Evelien te werken; ze is gestructureerd en heeft die Rotterdamse no-nonsense mentaliteit. We maakten gebruik van een gestandaardiseerde vragenlijst maar Evelien wist het interview tot een natuurlijk gesprek te laten komen waarin. Ze stelde de respondenten (die het niet allemaal gewend waren om geïnterviewd te worden) op hun gemak wat ervoor zorgde dat we al snel interessante insights ophaalden, respondenten spraken vrijuit. Tijdens de ideation-sessie waarin we de data gingen clusteren en interpreteren zoomde ze moeiteloos in op details, die ze zich met gemak voor de geest haalde, maar zag ook de trend door uit te zoomen. Ik zou graag vaker met Evelien onderzoeken willen doen omdat ze kundig is en omdat ze zelf een leuk mens is!

Whitepapers


Klant activatie onderzoek

Meer weten? Download onze whitepaper.


De dynamische organisatie

Meer weten? Download onze whitepaper.

Wij werken onder andere voor:

Berichtje achter laten?


TrendCult biedt:

  • Maatwerk onderzoek
  • Professionele aanpak
  • Een ruim netwerk
  • Diversiteit van onderzoeksmethoden